Werving en Selectie

Werving en Selectie

DE BESTE KANDIDAAT VOOR DE OPDRACHTGEVER

DC People werkt alleen voor datacenters en bedrijven met omvangrijke netwerken. We kennen de markt goed en zijn daardoor succesvol in het werven en selecteren van personeel voor in datacenters.
Zowel voor een ervaren datacenter professional, een young professional als senior functies beschikken we over de juiste netwerken.

Door onze uitgebreide selectie zijn onze opdrachtgevers altijd verzekerd van de beste kandidaat. Voor aanvang van het werk in een datacenter screenen wij professionals op:

  • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
  • PES (pre-Employee Screening)
  • Referenties
  • Relevante diploma’s / certificaten

SUCCESVOLLE SAMENWERKING

Wij hebben de kennis, het netwerk en de ervaring om potentiële datacenter professionals en datacenters bij elkaar te brengen. Onze persoonlijke en professionele benadering zorgt ervoor dat de datacenter specialist succesvol is. Zowel op de hard skills en de soft skills. Want een passende persoonlijkheid is evengoed belangrijk.

VOORWAARDEN

DC People vraagt voor de bemiddeling bij de succesvolle werving en selectie 20% van het jaarsalaris van de kandidaat. Mocht de kandidaat binnen twee maanden na indiensttreding weer uit dienst gaan, dan zal DC People binnen dezelfde vergoeding een nieuwe kandidaat werven en selecteren.

DC-people