Monitoring specialisten

Een datacenter is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in bedrijf. Dit betekent echter niet dat uw personeel ook altijd tijdens deze periode aanwezig moet zijn.

Via DC People kunt u uw datacenter laten monitoren, bijvoorbeeld wanneer het een dark site is. Hiermee zorgt u ervoor dat uw datacenter altijd door specialisten in de gaten gehouden wordt. In een beveiligde omgeving kunnen uw Datacenter Infrastructure Management (DCIM) tools gemonitord worden en bij alarmen volgens SLA’s opvolging worden gegeven. Bijvoorbeeld door de inzet van standby remote hands-and-eyes engineers.

DC-people